เรื่องทั้งหมดโดย perasak

วิธีเอาปลาใหม่ ลงตู้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยกับ ปลา ที่คุณรัก

1. หาถังหรืออะไรก็ได้มา ใส่ปลาที่เพิ่งซื้อมาใหม่ แกะปลาใส่ถังรวมกัน ใส่อ๊อก
2. นำนำ้จากตู้หลัก ค่อยๆเติมลงไปในถังที่ใส่ปลาไว้  ทิ้งไว้เป็นเวลา 30นาทีขึ้นไป
3. เมื่อถึงเวลาแล้วก็สามารถตักปลาขึ้นผู้หลักได้เลย

*น้ำเก่าในถังที่ได้จากการซื้อมาไม่ต้องใส่ไปด้วยนะครับเผื่อว่ามีเชื้อโรคต่างๆติดมาบ้างจะได้เป็นการลดโอกาสที่เชื้อเหล่านี้จะลงไปให้ตู้ด้วยให้น้อยที่สุดครับ