การรักษา โรคขี้ขาว

วิธีรักษาอาการโรคขี้ขาว
  1. จับปลาที่เป็นขี้ขาวแยกออกมาจากตู้
  2. ติดฮีตเตอร์ ตั้งให้ได้อุณหภูมิ 31-32 องศา  อุณหภูมิควรจะอยู่ประมาณนี้ตลอดการรักษา
  3. หาซื้อยา metronidazole จากร้านขายยา จะเป็นขนาดกี่มิลลิกรัมก็ได้ (เช่น 200mg, 250mg, 400mg)
  4. คำนวนปริมาตรน้ำในตู้ปลาจากสูตร (กว้างxยาวxสูง)/1000 เพื่อที่เราจะได้รู้ปริมาณยาที่เราจะต้องใส่ หน่วยวัดขนาดตู้วัดเป็นเซนติเมตร ผลลัพท์ที่ได้หน่วยเป็น “ลิตร” ครับ
  5. คำนวนปริมาณยาที่ใช้ โดยเราจะใช้โดส ปริมาณยา 10 มิลลิกรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร  ถ้าปลามีขนาดเล็กก็อาจจะลดให้น้อยลงกว่านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าตู้เราจุ 300 ลิตร เราต้องใช้ยา 3000 มิลลิกรัม ถ้าเราซื้อยาชนิดเม็ดละ 200 มิลลิกรัมมา ก็ต้องใช้ทั้งหมด 15 เม็ดเป็นต้น
  6. เริ่มคอร์สการใส่ยาติดต่อกัน 3 วันดังนี้                                                                  วันแรก ถ่ายน้ำ 100%  แล้วใส่ยาตามโดส                                                          วันที่สอง ถ่ายน้ำ 100% แล้วใส่ยาตามโดส                                                        วันที่สาม ถ่ายน้ำ 100% แล้วใส่ยาตามโดส                                                    ครบสามวันให้ถ่ายน้ำ 100% แล้วสังเกตอาการดู ถ้ายังไม่ดีขึ้นให้ทำต่อเป็นวันที่ 4 และ 5                                                                                                        ครบห้าวันพักยาแล้วถ่ายน้ำ 100% ทุกวันไปตลอดสัปดาห์พร้อมทั้งสังเกตอาการ ถ้ายังไม่ดีขึ้นให้เริ่มคอร์ส 5 วันใหม่อีกครั้งหนึ่ง